DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | OMU REKTÖRLÜĞÜ Atakum / SAMSUN

OMÜ Kalite Politikası ve Kalite Politikamız

OMÜ Kalite Politikası ve Kalite Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalite Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.